Prof.-Dr.-Mircea-CintezaEDUCAŢIE

 • Facultatea de Medicină Generală -1975, şef de promoţie, diplomă de merit
  Doctor în medicină, 1989
 • specializare în cardiologie intervenţională, Toulouse – Franţa, 1991-1992

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • Consultant, SOS Medical din 2007
 • Activitate permanentă într-o clinică universitară cu profil de cardiologie din 1978
 • Medic primar boli interne (1990) şi cardiologie (1996)
 • Şeful unităţii de terapie intensivă cardiacă, Spitalul Universitar Bucureşti, din 1980 (circa 500 bolnavi cardiaci acuţi anual, aproximativ jumătate cu infarct miocardic acut)
 • Şeful Clinicii Medicale III – Cardiologie, Spitalul Universitar Bucureşti din 1997; Şeful secţiei Cardiologie 1 din 2007
 • Experienţă particulară în ecocardiografie, începând cu 1979 (peste 9000 de proceduri efectuate personal, incusiv ecografii transesofagiene începând cu anul 1993)

EXPERIENŢĂ DIDACTICĂ

 • Asistent universitar din 1978, şef de lucrări din 1990, conferenţiar din 1994, profesor din 1999
 • Cursuri universitare şi postuniversitare de medicină internă, cardiologie şi medicină de urgenţă pentru studenţii anilor IV (permanent), V şi VI (intermitent) ai Facultăţii de Medicină Generală, pentru medici rezidenţi şi specialişti
 • Decan al Facultăţii de Medină, UMF « Carol Davila » Bucureşti, 2004 – 2008

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ

 • 341 lucrări ştiinţifice publicate şi/ sau comunicate în ţară (292) sau străinătate (49), dintre care 5 congrese mondiale şi 8 congrese europene
 • 32 lucrări publicate in extenso indexate Pubmed
 • 8 lucrari publicate indexate ISI cu indice de impact
 • coautor a 3 monografii şi a 16 capitole în tratate şi monografii
 • 15 conferinţe prezentate personal la congrese naţionale şi internaţionale, inclusiv două congrese mondiale
 • 35 dintre lucrări au introdus în premieră naţională sau internaţională noi metode diagnostice sau terapeutice

ACTIVITATE ACADEMICĂ

 • Membru a 4 societăţi ştiinţifice internaţionale, inclusiv al Societăţii Internaţionale de Ultrasonografie Cardiovasculară şi al Societăţii Britanice de Ecocardiografie
 • Membru în Boardul Internaţional al « Vienna School of Clinical Research » 2004
 • Membru al Academiei Române de Stiinţe Medicale din 2009

ACTIVITATE MANAGERIALĂ

 • Membru al Consiliului Profesoral al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 1996 – prezent
 • Membru al Consilului Operaţional al « Vienna School of Clinical Research », 2004
 • Membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă
 • Membru al echipei române din cadrul unor programe TEMPUS
 • Secretar, apoi vicepreşedinte al Societăţii Române de Cardiologie (1994 – 2000)
 • Redactor şef, revista « MAEDICA, A Journal of Clinical Medicine », revistă indexată CNCSIS B+ şi listată în baze de date internaţionale (EBSCO, GetCited etc)

ACTIVITATE PUBLICĂ

 • Preşedinte al Colegiului Medicilor din România (1997-2007)
 • Ministrul Sănătăţii, Decembrie 2004 – Septembrie 2005
 • Membru al Partidului Naţional Liberal 2000 – 2006
 • Membru al Partidului Democrat Liberal din 2007
 • Membru al Parlamentului României, Senat, din 2004, reales în 2008

CONTRIBUŢII SEMNIFICATIVE LA PROIECTE DE MANAGEMENT SANITAR

 • Statutul Colegiului Medicilor din România
 • Codul Deontologic al Colegiului Medicilor din România
 • Contractul-cadru pe 1998 şi Contractul Cadru pe 1999 privind Asigurările Sociale de Sănătate
 • Hotărârea de Guvern 740/1997 privind Învăţământul Postuniversitar Medical Uman
 • Proiectul Legii Cabinetului Medical
 • Proiectul Legii Spitalelor
 • Proiectul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă

DISTINCŢII

Premiul Naţional de Cercetare Ştiinţifică Medicală “V. Babeş” al Academiei Române, 1987

 

Date de contact:


Category :