Medicul de familie SOS eliberează reţete şi elaborează scheme de tratament, însă poate elibera la cerere certificate medicale suplimentare, trimiteri pentru alte investigaţii, etc.

Documentaţia medicală pe care o pot elibera medicii de familie:

Certificate medicale:

 • certificat prenupţial
 • certificat medical constatator al decesului
 • certificate medicale pentru examene şi diverse concursuri
 • certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă (concediu medical)
 • certificate medicale pentru sarcină şi îngrijire copil

Adeverinţe medicale:

 • adeverinţe medicale pentru şcoli şi grădiniţe
 • adeverinţă medicală pentru sport
 • adeverinţă medicală pentru viză

Rapoarte medicale:

 • raport medical de atestare a bolii (scutire medicală)
 • raport medical de atestare a sănătăţii

Altele:

 • reţete medicale obişnuite, compensate sau gratuite
 • trimiteri către analize medicale de specialitate
 • scheme de tratament
 • scheme de vaccinare
 • internări în spital
 • scrisori medicale