Asistenţa medicală primară este asigurată de medicul de familie, un medic specialist  de medicină generală care are o relaţie contractuală cu Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) şi activează în cadrul unei unităţi medicale autorizate şi certificate, conform prevederilor legale în vigoare.

Pacienţii asiguraţi plătesc o contribuţie lunară la CNAS, având posibilitatea să se înscrie pe lista unui singur medic de familie. În cazul nevirarii lunare a acestei contributii, îşi pierd valabilitatea toate drepturile pe care le oferă asigurarea de sănătate a CNAS.

Prin urmare, toţi pacienţii asiguraţi trebuie să prezinte periodic, la 3 luni medicului de familie documente care să facă dovada plăţii sau, dacă este cazul, dovada scutirii de la plata contribuţiilor la asigurările de sănătate. Pacienţii asiguraţi care îndeplinesc aceste cerinţe pot beneficia de reţete compensate total sau parţial, si bilete de trimitere emise de medicul de familie.

În cazul în care pacientul refuză un anumit medicament care apare într-o reţetă compensată, farmacia nu are dreptul să elibereze alt medicament compensat pentru aceeaşi sumă. În farmacie, toţi pacienţii trebuie să semneze pentru medicamentele primite si să menţioneze datele personale (nume, prenume, adresă, serie şi număr C.I., data eliberării şi CNP).

Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele este de până la 3-5 zile în cazul afecţiunilor acute, de 8-10 zile în cazul afecţiunilor subacute şi până la 90 de zile pentru pacienţii cu boli cronice. Pentru bolile cronice considerate cazuri noi, medicamentele pot fi prescrise în prima lună de tratament pentru primele 10 zile, după care se aplică regulile pentru pacienţii cu boli cronice. Reţetele eliberate pacienţilor la externarea din spital includ medicaţie pentru cel mult 30 de zile.

Reţetele pentru boli cronice sunt valabile timp de 30 de zile de la data eliberării reţetei, în timp ce în cazurile acute şi subacute reţeta este valabilă 24 de ore de la data eliberării.

Medicamentele compensate total sau parţial se găsesc pe lista aprobată prin Hotărâre de Guvern.