În mod obişnuit, specialiştii noştri elaborează scheme de tratament şi eliberează reţete, dar pot elibera suplimentar diverse certificate medicale (pentru înscriere la creşă, grădiniţă sau la şcoală) sau trimiteri pentru alte investigaţii ori analize de laborator, etc.